دستگاه شيرينك كابيني از كاروپك

بازدید:٧٠ | ا

جهت شيرينك كردن بسته هاي كالا با استفاده از فيلمهاي PVC،POFو ... مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين دستگاه ، جعبه در داخل فيلم شيرينگ قرار داده مي شود و با بسته شدن درب كابين، عمل دوخت و سپس گرم شدن بسته انجام مي شود و بسته در داخل كابين شيرينك مي شود. اين دستگاه در انواع كابيني ( فروشگاهي ) و تونلي ( صنعتي ) قابل توليد و ارائه مي باشد.

دستگاه شيرينك كابيني از كاروپك