بالابر هیدرولیک

بازدید:٢۶۶ | ا

شرکت پیشرو بالابر فارس
تولید کننده انواع بالابرهای نفربر متحرک و ثابت هیدرولیک
ارتفاع کاربردی ۶ تا ۲۰ متر در ابعاد مختلف

شیراز-شهرک صنعتی بزرگ-میدان پژوهش-پژوهش جنوبی-خیابان ۳۰۱-انتهای خیابان سمت چپ-شرکت تولیدی صنعتی پیشرو بالابر فارس

تلفن دفتر :
۰۷۱-۳۷۷۴۵۴۰۰-۳
۰۷۱-۳۷۷۴۵۴۰۵
مدیر فروش و بازرگانی: ۰۹۱۷۱۸۹۳۳۰۳
www.pishrobalabar.com
www.pishrobalabar.ir
pishrobalabarco@yahoo.com

بالابر هیدرولیک
www.pishrobalabar.com