ارسال پیام برای نمایندگی خدمات پس از فروش ABB (درباره شرکت ABB )

نمایندگی خدمات پس از فروش ABB (درباره شرکت ABB )

بازدید:١١ | ا

نمایندگی خدمات پس از فروش ABB (درباره شرکت ABB )
مجموعه فنی مهندسی الکترو صنعت پارسه نمایندگی خدمات پس از فروش ABB می باشد و کلیه خدمات در زمینه نصب و راه اندازی ، تعمیر اینورتر درایو و سافت استارت ، مدارات الکترونیکی شرکت ABB را با بهترین کیفیت و سریع ترین زمان ممکن ارائه می دهد.
گارانتی ABBدرباره شرکت ABB
يك شركت جهاني پيشرو در صنعت برق و فناوريهاي خودكار است كه مشتريان صنعتي و غيرصنعتي خود را در دستيابي به عملكرد و بهره وري بالا و به طور همزمان كاهش اثرات مخــرب زيست محيطي ياري مي كند.
تاريخچه تاسيس شركت سوئدي ABB به اواخر قرن نوزدهم برمي گردد و اين شركت با بيش از 120 سال فعاليت و تجربه، خدمات پس از فروش ABB و محصولات فراواني را به جهان عرضه كرده است. امروزه ABB با حدود 152000 كارمند در بيش از 100 كشور جهان مشغول فعاليت است و در كليه زمينه هاي كسب و كار خود جزو سه شركت برتر دنياست.( نمایندگی خدمات پس از فروش ABB مجموعه فنی مهندسی الکترو صنعت پارسه )
نمایندگی خدمات پس از فروش ABB
نمایندگی خدمات پس از فروش ABB
استراتژی
استراتژي ABB ساده است: ارزش آفريني بيشتر براي مشتريان ازطريق ايجاد يك سازمان ناب. براي انجام اين كار ما بايد مشتريانمان را خوب بشناسيم و به آنها كمك كنيم تا كارآمدتر باشند.
مــا هنگامي در كسب و كار خود موفق مي شويم كه مشتريانمان در كار خود موفق باشند.
ABB تمامي محصولات و خدمات خود را به سمت يك ساختار مشترك سوق مي دهد، اين ساختار مشترك تهيه و تحويل محصولات و خدمات صنعتي توانمندشده ازطريق تكنولوژي اطلاعاتي (IT) است كه به مشتريان ما امكــان مي دهد عمليات خود را بهينه ساخته و به طور همزمان با سازندگان، تامين كنندگان، و مشتريان خود مرتبط باشند. نتيجه اين كار جهش در اثربخشي، كيفيت، و توان رقابت است.
ما از خارج به داخل سازماندهي مي شويم به گونــه اي كه به مشتريانمان اطمينان خاطر مي دهيم كه در هر زمان و هر مكان كه آنها چيزي از ABB نياز دارند به راحتي دردسترس خواهند داشت، چه محصولات ما را مستقيماً از ما يا از طريق توزيع كنندگان، عمده فروشان، يا مونتاژكنندگان خريداري كنند. براي حضور در دنياي رقابتي امروز روشهاي ذيل را در شركت به كار مي بنديم:
ما مي كوشيم تا به مشتريانمان كمك كنيم تا ازطريق پيشرفت و توسعه فناوري مزاياي رقابتي بازار خود را به دست آورند؛
فرصت يادگيري و رشد را براي كاركنان شركت فراهم مي سازيم؛
ما به خلاقيت، انعطاف پذيري، و فعاليتهاي نتيجه گرا كه به موفقيت مشتريانمان كمك كند ارج مي نهيم.
به وسيله مديريت ارزشها، ما رشدي را كه موجب آسودگي خيال سرمايه گذاران باشد ايجاد مي كنيم؛
ما سخت مي كوشيم تا بين اثرات اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي فعاليتهاي خود تعادل برقرار سازيم؛
ما فعالانــــه در توسعه اقتصادي، حفظ محيط زيست، و توسعه پايدار جوامع و كشورها مشاركت مي كنيم.
آفرينش ارزش
ماموريت ABB ارزش آفريني براي مشتريان، سهامداران و جوامعي است كه در آنها فعاليت مي كند. به منظور دستيابي به چشم انداز و ماموريت مان، ما مجموعه اي از ارزشها را معين كرده ايم كه به مثابه خطوط راهنمايي هستند كه ما در همه اوقات بايد آنها را دنبال كنيم.
ماموريت و ارزشهاي ما با تداوم و پايداري و با نظام استوار كسب و كار ما در هم آميخته است. آنها ما را قادر مي سازند تا آگاهيهاي محيطي خود را توسعه داده و عملكردهاي اقتصادي و اجتماعي مجموعه ABB را متعادل سازيم.
آنها همچنين ما را از تداوم نظامهاي با استاندارد بالا ازطريق عمل به تعهدات مان و فعاليت يكپارچه در رابطه با اصول اصلي كسب و كارمان مطمئن مي سازند.
ما تنها با انتخاب و زندگي با مجموعه ارزشهـــــايمان مي توانيم به ماموريت و چشم اندازمان دست پيدا كنيم. اين ارزشها ما را در رسيدن به اهداف كسب و كارمان راهنمايي مي نمايند.
ارزشهاي ABB نه تنها راهنماي فعاليتهـا بلكه راهنماي هويت و شخصيت ما مي باشد و ما را در دستيابي به اهداف كسب و كار و استراتژي ها ياري مي كند.
موفقيت مشتري:
موفقيت مشتري اولين اولويت ما است. ما عرصه هاي زمان، مكان و فناوري را در مي نورديم تا محصولات و خدماتي را كه مشتريانمان براي پيروزي در رقابت نياز دارند براي آنها تهيه كنيم.
خطوط راهنما:
حذف موانع داخلي سازمان كه در مقابل ارضاي نيازهاي مشتريان مقاومت مي كنند؛
تعيين استانداردهاي مقايسه عملكردها برمبناي سطح رضايت مشتري؛
دريافت نظرات و بازخوردهاي مشتري؛
پايش مستمر علائق كيفيتي و بهره وري مشتري؛
آشنايي كافي با كسب و كار جاري و اهداف و مقاصد آينده مشتريان.
تشکیل نمایندگیهای خدمات پس از فروش ABB در سراسر دنیا
ارتقاي كيفيت:
براي ABB كيفيت به معناي انطباق با اهداف، انتظارات، و خواسته هاي مشتريان در سرتاسر كسب و كار از زمان سفارش تا زمان تحويل و استفاده از محصولات، سيستمها و خدمات است. همچنين كيفيت به معني حمايت و تشويق كليه كاركنان درجهت افزايش دانش و مهارتهاي خود به منظور توسعه و بهبود كيفيت فرايندهاي مربوط به خود است.
خطوط راهنما:
حصول اطمينان از اينكه اهداف ما درجهت و راستاي خواسته ها و انتظارات مشتريان تنظيم شده است؛
اطلاع رساني سريع و آشكار تمامي مشكلات كيفي بالفعل و بالقوه موجود در محصولات، توسط واحد خدمات پس از فروش ABB به مشتريان؛
به كارگيري الزامي و جدي تمامي استانداردهاي كيفي در كليه زمينه هاي كسب و كار؛
حصول اطمینان از نصب و راه اندازی محصولات توصت خدمات پس از فروش ABB در سریع ترین زمان.
نوآوري:
نوآوري مايه حيات ABB در تمامي عرصه هاي فعاليت ما از ارتباط با مشتري تا تحقيق و توسعه، ساخت و توليد، و همكاري با تامين كنندگان و مشتريان جهت ايجاد ارزش افزوده است.
ما كليه كساني را كه ابداع مي كنند، قواعد بازي را تغيير مي دهند، و سخن ارزشمندي را جهت انجام بهتر و ارزشمندتر كارها بيان مي كنند تشويق مي كنيم.
خطوط راهنما:
خـــارج از چارچوب فكر كردن در كليه جنبه هاي فعاليتهاي كسب و كار و راضي نشدن به بهبودهاي ساده و مختصر؛
حصول اطمينان از اينكه تحقيق و توسعه ما درجهت اولـويتها و نيازهاي مشتري هدايت مي شود؛
جستجوي جنبه هاي كاملاً متضاد و متفاوت (با وضع موجود)، هنگام مواجهه با يك ايده جديد به جاي گفتن «بله البته...» بگوييم «چرا كه نه--...»؛
هوشياري در حفظ دارائيها و سرمايه هاي فكري.
توسعه نيروي انساني:
ما قصد داريم با فراهم كردن محيطي پويا و پرچالش فرصت مناسب جهت رشد و توسعه دانش، مهارتها، و خلاقيتهاي ذاتي كاركنان را هم در امور شخصي و هم امور مربوط به شركت فراهم آوريم. ما تنوع، خلاقيت فردي، سازماندهي شخصي و خصلت پاسخگويي در مقابل نيازهاي مشتري را ارج مي نهيم.
خطوط راهنما:
به كارگيري افراد براساس صداقت فردي، صلاحيت تخصصي، احساس خودانگيختگي، و قابليت همكاري (با ديگران)؛
ملاحظه و ارزش گذاري به تنوع شغلي و يافتن راههايي جهت اداره كردن آن؛
پرهيز از هرگونه تبعيض براساس جنسيت، نژاد، يا مذهب؛
تشويق كاركنان به عينيت بخشيدن به تمامي توانائيهاي بالقوه خود هم در كارهاي فردي و هم به صورت تيمي؛
تشويق كردن و پاداش دادن به خصلتهاي نوآوري و نتيجه گرايي.
رهبري و مديريت مردمي:
ما معتقديم مديران كساني نيستند كه فقط به اداره امور جاري و روزمره مي پردازند بلكه كساني هستند كه آينده را مديريت مي كنند.
سبك مديريت ABB براساس تشويق به تمايل به پيروزي است نه ترس از شكست.
ما از كار تيمي،توانمندكردن نيروي انساني و كمك به خلاقيت و نوآوري كاركنان حمايت مي كنيم.
خطوط راهنما:
كار تيمي فزاينده و همياري متمركز درجهت دستيابي به خواسته هاي مشتري؛
استفاده از فرايندهاي مشترك به منظور آزادسازي وقت كاركنان جهت تمركز بر روي اولويتها؛
ايجاد و توسعه فرهنگ سازماني كه در آن اطلاعات آزادانه به اشتراك گذاشته شوند؛
تشويق و حمايت از ايده هاي جديد نشأت گفته از داخل ABB به اندازه ايده هايي كه از خارج هستند؛
تعيين اهداف پرچالش و توانمندكردن تيمها براي دستيابي به مقاصد توافق شده؛
ايجاد بازخوردهاي پيوسته، مشاوره و هدايت.
تعمیر سافت استارت ABB تعمیر درایو ABB
افزايش ارزش سهام:
ما متعهد و مصمم هستيم ارزش سهام سهامداران را در بلندمدت افزايش دهيم. با دستيابي به راه حلهاي ابداعي و رقابتي براي مشتريانمان، ما رشد لازم جهت دستيابي به بازگشت سرمايه بيشتر براي سهــــــامداران و جذب سرمايه ها را ايجاد مي كنيم.
خطوط راهنما:
پويش مستمر و يافتن راههايي براي بهبود حاشيه ها (MARGINES) به منظور استفاده بهينه از سرمايه و رشد و توسعه كسب و كار؛
تحريك رشد و ارزش آفريني كسب و كارها، سازماندهي مجدد يا خروج از كسب و كارهايي كه نمي توانند بازده سرمايه مطلوب ايجاد كنند؛
افزايش ارزش سهام ABB ازطريق حضور فعال در بازار سرمايه و ايجاد هم افزايي از طريق سرمايه گذاري مشترك در داخل گروه ABB ؛
ايجاد نظامهاي پاداش براي مديران و كاركنان براساس همكاري آنها درجهت افزايش سهامداران.
پايداري:
توسعه پايدار از اجزاي لازم و مكمل تمامي جنبه هاي كسب و كار ماست.
ما تلاش مي كنيم تا اولويتهاي اقتصادي،زيست محيطي و اجتماعي را متعادل ساخته و براي تمامي افراد ذينفع ارزش بيافرينيم.
هدف ما بهبود مستمر و عملكرد زيست محيطي و انتخاب اولويتهايي است كه به بهبود كيفيت زنـدگي منجر مي گردد كه ABB در آنها فعاليت مي كند.
خطوط راهنما:
مشاركت در فعاليتهايي كه موجب توسعه و بهبود اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي، و آموزشي مي گردند؛
ارائه محصولاتي كه در تمامي طول عمرشان اثرات زيست محيطي محدود و كمي داشته باشند؛
مشاركت در فناوريهاي خلاقانه و نوين در بازارهاي جديد؛
حصول اطمينان از انطباق تمامي عمليات و فرايندها با قوانين و استانداردهاي زيست محيطي.
واحدهاي تجاري ما بايد يك نظام مديريت زيست محيطي (EMS) را مستقر ساخته و عملكردهاي خود را بهبود بخشند؛
تشويق تامين كنندگاني كه داراي نظامها و سياستهاي پايدار و مشابه نظام ما هستند؛
خدمات پس از فروش ABB به بهترن کیفیت ممکن.
وحدت گروه:
ما به وحدت گروه و ارزش وجهه مشترك در سازمان غيرمتمركز خود معتقد هستيم.
ما تعهد به تامين خدمات و انتظارات مشتريان و گروه ABBرا اولي تر از علائق واحدهاي مجزاي ABB مي دانيم.
فعـــاليتهاي نتيجه گرا:
ما به فعاليتهاي نتيجه گرا معتقد هستيم، پاسخگويي سريع و عمل سريع. نتيجه گرايي بايد يك توان رقابتي براي ABB بوده و محوريتي براي ارزش آفريني باشد. فرايندهاي ABB براي حصول نتايج بهينه با جهت گيري در راستاي نيازهاي مشتري طراحي شده است.
خطوط راهنما:
كمك به ترويج و توسعه نتيجه گرايي به عنوان يك فرهنگ كيفي
بازنگري مداوم فرايندهاي تصميم گيري و رفع موانع ديوان سالارانه
به كارگيري زمانهاي ضرب الاجل براي فرايندهاي تصميم گيري
تشويق تضارب اراء و افكار در جلسات عمومي به منظور جستجوي راه حلهاي بديع،تصميم گيري،تمركز توان براي اجراي تصميمات گرفته شده.
برقراري ارتباطات:
ما به گوش فرادادن،گفتگو،بازخور،احترام به ديدگاهها و نظرات ساير افراد معتقد بوده و متعهد به دستيابي به فهم مشترك هستيم.
"همچنین میتوانید جهت مشاوره و خدمات پس از فروش ABB با ما تماس بگیرید"
کارشناس تعمیرات : حیدری 09129218680
ما تلاش مي كنيم ديدگاههايمان را سريع،صادقانه و فعالانه در داخل و رسانه ها،دولت و ساير ذينفعان بيان كنيم.
توانايي و تمايل به برقراري ارتباط به عنوان يكي از مهارتهاي اساسي رهبري در ABB درنظر گرفته مي شود.
اخلاق كسب و كار:
ABB از تمامي كاركنان خود انتظار دارد اخلاق، منش، و رفتار خود را در بالاترين سطح استاندارد حفظ نمايند.
ما معتقد هستيم ارزشهاي اخلاقي و اقتصادي به همديگر وابسته بوده و سعي يك واحد اقتصادي بايد همواره اين باشد كه در چارچوب هنجارهای تعريف شده توسط سازمانهاي ملي و بين المللي عمل كنند.
خدمات پس از فروش ABB ( الکترو صنعت پارسه )

1 / 1
نمایندگی خدمات پس از فروش ABB (درباره شرکت ABB )
http://e-s-p.ir/1395/10/18/%D8%AE%D