ارسال پیام برای دپارتمان استریل مرکزی

دپارتمان استریل مرکزی

بازدید:٢۴۵ | ا

دپارتمان استریل مرکزی ، مکانی است که هدف آن استریل تجهیزات بیمارستانی است.
بدون این مرکز ، بیمارستان قادر به عمل جراحی ، ترمیم پوست ، پانسمانها و … نمیباشد.
وظیفه این بخش تدارک طیف وسیعی از تجهیزات استریل شده برای بخشهای مختلف درمانی است.
به طور خلاصه تجهیزات در آن ابتدا تمیز و ضدعفونی شده و سپس توسط دستگاه اتوکلاو استریل میشوند.
گروه مهندسی نواور اسپادانا مفتخر است به ارایه با کیفیت ترین تجهیزات بیمارستانی و خدمات رسانی در این مراکز میباشد.

1 / 1
دپارتمان استریل مرکزی
http://www.neco-medical.com