دستگاه جت پرينتر HP از كاروپك

بازدید:۶۵ | ا

جت پرينتر دستي ، مدل hp:
جهت چاپ مشخصات كالا ( تاريخ توليد ، انقضا، وزن ، قيمت ، لوگو ، شماره سريال و...)به روي بسته هاي كالا، ظروف پلاستيكي ، قوطي هاي فلزي و كليه ظروف و بسته هاي حاوي محصولات غذايي و دارويي مورد استفاده قرار مي گيرد.

دستگاه جت پرينتر HP از كاروپك