پست های مرتبط

دستگاه، شارژ، گاز، کولر، تمام، اتوماتیک، WIGAM،
بازدید:١٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط پاریزان صنعت (Parizansana
، پاریزان صنعت (Parizansana
بازدید:١٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط پاریزان صنعت (Parizansana
، پاریزان صنعت (Parizansana
بازدید:١٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط پاریزان صنعت (Parizansana
، پاریزان صنعت (Parizansana
بازدید:١٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط پاریزان صنعت (Parizansana
، پاریزان صنعت (Parizansana
بازدید:٣٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط پاریزان صنعت (Parizansana
، پاریزان صنعت (Parizansana
بازدید:۶٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط پاریزان صنعت (Parizansana
، پاریزان صنعت (Parizansana
بازدید:۶٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط پاریزان صنعت (Parizansana
، پاریزان صنعت (Parizansana
بازدید:٣۴٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط پاریزان صنعت (Parizansana
، پاریزان صنعت (Parizansana
بازدید:١٢٣٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط پاریزان صنعت (Parizansana
، پاریزان صنعت (Parizansana
بازدید:١٢٣١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط پاریزان صنعت (Parizansana
، پاریزان صنعت (Parizansana
بازدید:۵٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ماشین سازی طلایی نوین (Ta
پرس سنگفرش و جدول تمام اتوماتیک BF500- طلایی نوین
ت تولید اسمی 500 الی 900 متر مربع در 8 ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب با متعلقات 3/7 * 14/7 متر وزن دست
، ماشین سازی طلایی نوین (Ta
بازدید:١١۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ماشین سازی طلایی نوین (Ta
پرس موزاییک هیدرولیک 4 ایستگاهه تمام اتوماتیک PM35
گفرش ظرفیت تولید اسمی 300 متر مربع در 8ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب ( با متعلقات) 2*2/7 متر وزن دستگا
، ماشین سازی طلایی نوین (Ta
بازدید:۶٣٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ماشین سازی طلایی نوین (Ta
پرس موزاییک هیدرولیک 6 ایستگاهه تمام  اتوماتیک PM4
گفرش ظرفیت تولید اسمی 450 متر مربع در 8ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب ( با متعلقات) 4/5*3متر وزن دستگاه
، ماشین سازی طلایی نوین (Ta
بازدید:۶١١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ماشین سازی طلایی نوین (Ta
پرس موزاییک هیدرولیک 6 ایستگاهه تمام  اتوماتیک PM5
گفرش ظرفیت تولید اسمی 500 متر مربع در 8ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب 3/5*5 متر ابعاد دستگاه پس از نصب
، ماشین سازی طلایی نوین (Ta
بازدید:۶١١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ماشین سازی طلایی نوین (Ta
پرس موزاییک هیدرولیک 6 ایستگاهه تمام  اتوماتیک PM5
گفرش ظرفیت تولید اسمی 500 متر مربع در 8ساعت ابعاد دستگاه پس از نصب 3/5*5 متر ابعاد دستگاه پس از نصب
، ماشین سازی طلایی نوین (Ta
بازدید:٣۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط پردیس صنعت
عیب یاب و نشت یاب
روش انواع نشت یاب
اصفهان ، پردیس صنعت
بازدید:٣٧٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط پردیس صنعت
شارژ کولر
فروش انواع شارز کولر
اصفهان ، پردیس صنعت
بازدید:۵٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط BOGE , CompAir, JAB, Wise
دستگاه تصفیه گاز CO2 دومنیک هانتر انگلستان- Domnic
شرکت مهندسی نوآورهوا تنها نمایندگی رسمی و انحصاری دومنیک هانتر انگلستان در ایران می باشد.
تهران ، BOGE , CompAir, JAB, Wise
بازدید:٣۶٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط موتوراسکن خودرو
شارژر گاز کولر اتوماتیک X530
خودرو شارژر کولر اتوماتیک مدل X530 قابلیت های دستگاه : -شارژ کولر تمام اتوماتیک با سیستم کامپ
تهران ، شهریار ، موتوراسکن خودرو
بازدید:٣٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط BOGE , CompAir, JAB, Wise
نصب 12 دستگاه مولد گاز نیتروژن دومنیک هانتر انگلست
پروژه موفق نصب و راه اندازی 12 دستگاه مولد تولید گاز نیتروژن به روش PSA با خلوص 99/5% ساخت کمپانی Pa
تهران ، BOGE , CompAir, JAB, Wise

صفحات مرتبط