ارسال پیام برای بایگانی ریلی دیاکوصنعت

بایگانی ریلی دیاکوصنعت

بازدید:١۵۶ | ا

همراهان دیاکوصنعت

امروز با کاربردهای قفسه های بایگانی ریلی و لزوم استفاده آنها در مکان های مختلف در خدمت شما عزیزان هستیماز آنجایی که قفسه های ریلی در هر 7 واحد ، تنها یک راهرو دارند ( مزیت اصلی در صرفه جویی فضای اتاق/سالن بایگانی ) میتواند جهت بایگانی اسناد اداری/اسناد جاری/لباس و کفش در

فروشگاه ها / مواد خوراکی / اقلام و جعبه های سنگین و هر کاربرد و در هر وزنی مورد استفاده قرار بگیرند.بایگانی ریلی در ابعاد سفارشی مشتری با توجه به محیط سفارش دهنده ، طراحی می شود. از این رو میتوان تمام قطعات را به صورت سفارشی دلخواه مشتری تولید کرد.

دیاکوصنعت به طراحی سریع و سرعت عمل در طراحی و ارسال کارشناس به محل در بین همکاران شهرت دارد.طراحی اختصاصی معمولا برای اکثر تولیدکنندگان از سختی کار محاسبه میشود ولی دیاکوصنعت مفتخر است انواع قفسه های سفارشی را بدون هزینه اضافی طراحی و تقدیم حضور

سفارش دهندگان خود مینماید.نمونه پروژه های خاص که دیاکوصنعت:

کشوهای سازمان اوقاف کل کشور

کشوهای میکروفیلم سازمان دیوان محاسبات

قفسه های پرورش زالو

قفسه های نگهداری اسناد شرکت سبزیور

و چند نمونه مشابه از طراحی های سفارشی و خاصما همواره بهترین همراه شما خواهیم بود

1 / 1
بایگانی ریلی دیاکوصنعت
https://azhaandco.com


ثبت آگهی فوری ثبت کسب و کار