ارسال پیام برای دستگاه چسب زن كارتن

دستگاه چسب زن كارتن

بازدید:۵٠ | ا

ظرفيت- در ساعت 1000 كارتن استاندارد
نوار چسب مورد استفاده BOPP,PVC
عرض چسب 48.6075 ميلي متر
حداكثر سايز سيل 500*500
حداقل سايز سيل 110*120
http://www.aparat.com/karasanat
https://telegram.me/karasanatco
http://instagram.com/karasanat
http://www.karasanat.com/