ارسال پیام برای ‍ کلیدهای اتوماتیک غیر قابل تنظیم(فیکس) LS

‍ کلیدهای اتوماتیک غیر قابل تنظیم(فیکس) LS

بازدید:٢۶٩ | ا


» دارای رنج جریانی از 16 آمپر تا 800 آمپر در 5 فرم سایز
» مجهز به رله حرارتی – مغناطیسی فیکس (غیرقابل تنظیم)
» دارای قدرت قطع از 22 کیلوآمپر تا 100 کیلوآمپر در ولتاژ 380 ولت
• تنوع در تجهیزات جانبی
• کنتاکت کمکی
• کنتاکت خطا
بوبین شنت
• رله آندر ولتاژ
دستگیره گردان در دو مدل
قابل نصب مستقیم روی کلید
قابل نصب بر روی درب تابلو

1 / 1
‍ کلیدهای اتوماتیک غیر قابل تنظیم(فیکس) LS