بالابر صنعتی

بازدید:٢۵٧ | ا

شرکت پیشرو بالابر فارس
تولید کننده انواع بالابر های نفربر متحرک و ثابت صنعتی
بالابر هیدرولیک متحرک قابل یدک با خودرو
بالابر هیدرولیکی ثابت قابل حمل نفر و بار


تلفن دفتر :
۰۷۱-۳۷۷۴۵۴۰۰-۳
۰۷۱-۳۷۷۴۵۴۰۵
مدیر فروش و بازرگانی: ۰۹۱۷۱۸۹۳۳۰۳
www.pishrobalabar.com
www.pishrobalabar.ir
pishrobalabarco@yahoo.com

بالابر صنعتی
www.pishrobalabar.com