ارسال پیام برای خط خرما

خط خرما

بازدید:۴۵ | ا

الف - سيستم فیدر ،سورتینگ ،شستشو ،خشك كن و پاشش پولیش خرما
ب-خط له کن و هسته گیرخرما
پ-خط بسته بندی مارمالاد و مربای خرما
ت- خوراک دام
ث-شکلات قطعه ای خرما
ج-خط شیره وخمیر خرما
http://www.aparat.com/karasanat
https://telegram.me/karasanatco
http://instagram.com/karasanat
http://www.karasanat.com/

1 / 1
خط خرما