ارسال پیام برای خط عصاره گیری

خط عصاره گیری

بازدید:۴٩ | ا

1-دیگ عصاره گیری
2- مخزن عصاره گیری 500 لیتری (استاتیک)3 جداره
3- مخزن ذخيره 5000 ليتري
4- شستشو
5- پركن وزني مايعات
6- ماشين دربند تمام اتوماتيك پيچي
7- ماشين برچسب زنی پشت برچسب دار ظروف گرد
8- ميز گردان پخش و جمع كننده
9 - ماشين شيرينگ پك
http://www.aparat.com/karasanat
https://telegram.me/karasanatco
http://instagram.com/karasanat
http://www.karasanat.com/

1 / 1
خط عصاره گیری