ارسال پیام برای خط كامل نوشيدني و ژل و مرباي آلوورا

خط كامل نوشيدني و ژل و مرباي آلوورا

بازدید:۵١۶ | ا

1-دستگاه شستشوي ميوه حبابی با غلطک حشره گیر
2-دستگاه شستشوي ميوه حبابی
3-كانوايربازرسی تسمه اي
4- ماشین اکسترودر آلوورا
5- CHD-100 -دایسر خردکن میوه و آلوورا به صورت مکعبی
6- مـــيكسر 2000 ليتري با شیر خروجی وفلومتر (دارای گوی cip )
7-پاستوريزاتور 2000 ليتري
8-مـــيكسر 2000 ليتري ذخیره بعد از پاستوریزاتور با شیر خروجی (دارای گوی cip )
9- دیگ پخت همزن دار 500 لیتری
10- شستشو
11- پركن وزني مايعات
12- ماشين دربند تمام اتوماتيك پيچي
13- ماشين برچسب زنی پشت برچسب دار ظروف گرد
14- مـاشين پركن 6 نازله
15- پركن مواد غليظ
16- ميز گردان جمع كننده
17- تاریخ زن جوهر افشان ( ریزنگار) مدل L98 (جدید)
18 ماشين شيرينك پك نيمه اتوماتيك
19- ماشين گالن پرکن تک نازله
20- MZ130 برای همگن کردن ژل آلورا
http://www.aparat.com/karasanat
https://telegram.me/karasanatco
http://instagram.com/karasanat
http://www.karasanat.com/

1 / 1
خط كامل نوشيدني و ژل و مرباي آلوورا