بروشور سقف متحرک آلومینیومی

بازدید:٢٢٨ | ا

بروشور سقف متحرک آلومینیومی
سقف متحرک آلومینیومی از لوورهای باز و بسته شونده ی آلومینیومی تشکیل شده است. سقف های متحرک آلومینیومی قابلیت تحمل برف بیشتری نسبت به سایبان های متحرک پارچه ای دارند

بروشور سقف متحرک آلومینیومی
https://dibats.com/wp-content/uploa