بالابر آمفی تئاتر

بازدید:٢۵٧ | ا

شرکت پیشرو بالابر فارس
تولید کننده بالابر نفربر متحرک آمفی تئاتر
ارتفاع کاربردی:۶-۸-۱۰-۱۱ متر
با پایه مخصوص جهت استفاده در سالن-سینما- آمفی تئاتر-کنفرانس-سطوح شیب دار
ساخته شده از ریل المینیوم ویژه
مجهز به سیستم بی سیم
قابل کنترل از داخل سکو و بدنه

تلفن دفتر:
۰۷۱-۳۷۷۴۵۴۰۰-۳
۰۷۱-۳۷۷۴۵۴۰۵
مدیر فروش و بازرگانی: ۰۹۱۷۱۸۹۳۳۰۳
www.pishrobalabar.com
www.pishrobalabar.ir
pishrobalabarco@yahoo.com
https://t.me/pishrobalabar

بالابر  آمفی تئاتر
www.pishrobalabar.com