دستگاه دوخت ال دستی

بازدید:٣٠٧ | ا

•جهت شیرینک کردن جعبه، ابتدا جعبه در داخل فیلم شیرینک دوخت می شود و سپس در داخل تونل قرار داده می شود.
•عمل دوخت توسط این دستگاه بصورت دستی انجام می شود
•مدت زمان فعال نمودن المنت قابل تنظیم می باشد
09131072925-02126214094

دستگاه دوخت ال دستی
http://Telegram.me/karopackbot