اورینگ لاستیکی مدار باز متری

بازدید:٢۴٠ | ا

تولیدانواعاورینگ متری به صورت طولی ازضخامت1الی 100میلی متردرمتریالهای EPDM(ضدخوردگی)،SBR(معمولی)،SILICON(ضدحرارت)،VITON(ضدموادنفتی)،SPONG(اسفنجی) در صنایع لاستیک سازی کیمیا صنعت انجام می شود.

اورینگ لاستیکی مدار باز متری
http://www.kimialastic.com/?fa/page