اورینگ لاستیکی ضد اسید متری

بازدید:٢٢٣ | ا

تولیدانواعاورینگ متری به صورت طولی ازضخامت1الی 100میلی متردرمتریالهای EPDM(ضدخوردگی)،SBR(معمولی)،SILICON(ضدحرارت)،VITON(ضدموادنفتی)،SPONG(اسفنجی) در صنایع لاستیک سازی کیمیا صنعت انجام می شود.

اورینگ لاستیکی ضد اسید متری
http://www.kimialastic.com/?fa/page