آموزش آبکاری مجسمه-فانتاکروم-مخمل پاش

بازدید:١١۶ | ا

دستگاه آبکاری فانتاکروم در صنف مجسمه سازی کاربرد بسیاری دارد. در کمترین زمان و با بهترین کیفیت می توانید اثرهای هنری خلق کنید . آموزش به صورت حضوری و برای دوستانی که خرید غیر حضوری انجام میدهند با ارسال فیلم و وویس http://t.me/fantachromealborz

آموزش آبکاری مجسمه-فانتاکروم-مخمل پاش
http://t.me/fantachromealborz