پست های ویژه

بازدید:۴۴٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت ابنیه سازان عهد
تاب پلی اتیلن پارکی
استفاده از ورق ها، لوله ها و قوطی های استاندارد استفاده از شیوه رنگ کاری کوره ای استاتیک استفاده از
شرکت ابنیه سازان عهد

پست های مرتبط

دستگاه، ضخامت، سنج، فلزات|، قیمت، ضخامت، سنج، التراسونیک
بازدید:٧٩۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
قیمت فشارسنج - مانومتر و خلأ سنج
فراهم آورده است. فشار سنج یا مانومتر (manometer) دستگاهی است که فشار را اندازه گیری می کند. چنانچه
تهران ، مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
بازدید:٧۴٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
قیمت آنالیزور رنگ - رنگ سنج
را در سایت www.instrucenter.com فراهم آورده است. دستگاه آنالایزر رنگ ابزاری است که به کاربر امکان ا
تهران ، مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
بازدید:٨٩۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
قیمت یو وی متر - UV سنج UV Light meter
قیمت یو وی متر - UV سنج UV Light meter اینسترو سنتر با ارائه تنوع گسترده ای ازانواع یو وی متر / UV
تهران ، مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
بازدید:۶٩۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
قیمت پراب لرزش سنج
w.instrucenter.com فراهم آورده است. پراب مخصوص دستگاههای لرزش سنج BVB-8207SD مدل VB-83 لوترون VI
تهران ، مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
بازدید:٨٢٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
قیمت تست عايق - ميگر - عايق سنج
قیمت تست عايق - ميگر - عايق سنج اینسترو سنتر با ارائه تنوع گسترده ای از انواع تست عايق يا ميگر از
تهران ، مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
بازدید:٧٧٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
قیمت ظرفيت سنج خازن -  LCR متر
قیمت ظرفيت سنج خازن - LCR متر - خازن سنج اینسترو سنتر با ارائه تنوع گسترده ای ازانواع LCR متر / ظر
تهران ، مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
بازدید:٩٠٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
قیمت گوس متر- ميدان سنج - تسلامتر
یت www.instrucenter.com فراهم آورده است. گوس متر دستگاهی است که میزان شدت (و نه جهت میدان تشعشع الک
تهران ، مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
بازدید:٩٢٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
قیمت ذره شمار - غبار سنج - پارتیکل کانتر
اندازد،آلودگی هوا رخ داده است که این آلودگی توسط دستگاه غبارسنج یا پارتیکل کانتر قابل اندازه گیری و
تهران ، مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
بازدید:٧٧۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
قیمت ضخامت سنج فلزات - رنگ و پوشش
قیمت ضخامت سنج فلزات - رنگ و پوشش Thickness Tester اینسترو سنتر با ارائه تنوع گسترده ای ازانواع ضخ
تهران ، مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
بازدید:٧٧٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
قیمت کدورت سنج Lutron مدل TU-2016
قیمت کدورت سنج Lutron مدل TU-2016 کدورت شاخصی است که میزان شفافیت آب را مشخص می کند. و به عنوان یک
تهران ، مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
بازدید:٧٢٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
قیمت فاصله سنج لیزری
قیمت فاصله سنج لیزری Laser Distance Meter اینسترو سنتر با ارائه تنوع گسترده ای از انواع متر ليزري
تهران ، مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
بازدید:١٠٢٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
قیمت دستگاه آناليز مواد - نشت ياب گاز
قیمت دستگاه آناليز مواد - نشت ياب گاز Chemical Analyzer اینسترو سنتر با ارائه تنوع گسترده ای ازانوا
تهران ، مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
بازدید:٧۵٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
قیمت  سطح سنج آلتراسونیک Ultrasonic Leve
قیمت سطح سنج آلتراسونیک Ultrasonic Level Meter اینسترو سنتر با ارائه تنوع گسترده ای ازانواع سطح
تهران ، مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
بازدید:۶۶٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
قیمت سطح سنج خازنی Capacitive Level Mete
قیمت سطح سنج خازنی Capacitive Level Meter اینسترو سنتر با ارائه تنوع گسترده ای ازانواع سطح سنج خا
تهران ، مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
بازدید:٧٩۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
قیمت درخشندگی سنج مدل TES-137
قیمت درخشندگی سنج مدل TES-137 ساخت کمپانی TES تایوان اینسترو سنتر با ارائه تنوع گسترده ای درخشندگی
تهران ، مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
بازدید:٩۶٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
قیمت سطح سنج راداری level Gauge
قیمت سطح سنج راداری level Gauge اینسترو سنتر با ارائه تنوع گسترده ای ازانواع سطح سنج راداری از بر
تهران ، مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
بازدید:٩۴٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
قیمت دبی سنج جرمی هوا مدل AWM
قیمت دبی سنج جرمی هوا مدل AWM ساخت Honeywell آمریکا Airflow Sesors اینسترو سنتر با ارائه تنوع گستر
تهران ، مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
بازدید:١٣١٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
قیمت دبی سنج الکترومغناطیسی ساخت سوئیس
قیمت دبی سنج الکترومغناطیسی ساخت سوئیس Electromagnetic Flowmeter اینسترو سنتر با ارائه تنوع گسترده
تهران ، مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
بازدید:٨۵۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
قیمت خرید رطوبت سنج دیجیتال – HIUMIDITY
ید رطوبت سنج دیجیتال – HIUMIDITY METER رطوبت سنج دستگاهی است برای اندازه گیری رطوبت هوا که میزان رط
تهران ، مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
بازدید:١٠۴١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط مرجع تجهیزات ابزاردقیق و
قیمت بادسنج - سرعت سنج باد - انمومتر Ane
قیمت بادسنج - سرعت سنج باد - انمومتر Anemometer اینسترو سنتر با ارائه تنوع گسترده ای ازانواع بادسن
تهران ، مرجع تجهیزات ابزاردقیق و

صفحات مرتبط