ارسال پیام برای قرصDPD PALINTEST-قرص دی پی دی پالین تست

قرصDPD PALINTEST-قرص دی پی دی پالین تست

بازدید:٨٠٧ | ا

قرص دی پی دی پالین تست
قرص dpd palintest یکی از قرصهای با کیفیت در زمینه اندازه گیریکلر آزاد و کلر توتال می باشد
قرص دی پی دی پالین تست در سه نوع قرصdpd1و قرصdpd3 و قرصdpd4 ودر دو مدل قرصdpdدستگاهی پالین تست و قرص dpd دستی پالین تست موجود می باشد
قرص dpd palintest در ورقه های 10تایی با پوشش آلومینیومی جهت ماندگاری بهتر ودر بسته های 250تایی موجود می باشند
شرکت آداک لب بعنوان نماینده رسمی فروش محصولات palintestانگلستان آماده ارائه انواع قرصهایdpd و قرصph و کیت کلرسنج palintest بابهترین کپقیمت به شما عزیزان می باشد
قیمت قرصdpd palintest
فروش قرصdpd palintest
قرصdpd3 palintest
قرصdpd4 palintest
کیت کلرسنج پالین تست
قیمت کیت کلرسنج

1 / 1
قرصDPD PALINTEST-قرص دی پی دی پالین تست