آبکاری فلز-آبکاری پلاستیک-فانتاکروم-مخمل پاش

بازدید:٨۶ | ا

آبکاری فانتاکروم هر جسمی با هر متریال و ابعادی را پوشش میدهد. کمترین هزینه دقت بالا تنوع رنگی بالا فروش دستگاه فانتاکروم و مخملپاش

آبکاری فلز-آبکاری پلاستیک-فانتاکروم-مخمل پاش
http://t.me/fantachromealborz