ارسال پیام برای بورسکوپ + مانیتور

بورسکوپ + مانیتور

بازدید:٨۶ | ا

بورسکوپ + مانیتور
فروش انواع تجهیزات تعمیرگاهی در رایان موتورز
بورسکوپ جهت مشاهده فضاهای غیرقابل دسترسی در خودرو
قابلیت اتصال به مانیتور AV
بررسی و تعمیر خودرو
کاربردی در زمینه حمل و نقل هوایی ، دریایی ، مکانیک و صنایع الکترونیکی
مشاهدات بیو تکنولوژی
آدرس : تهران – خیابان آزادی – بین اسکندری و دکتر قریب – روبروی بانک صادرات – شرکت رایان موتورز
02166126712 – 09014305393 - 09900189063

1 / 1
بورسکوپ + مانیتور