انتخاب هوشمندانه

بازدید:١٢٩ | ا

این شرکت با برخورداری از حسن سابقه در امر حمل و نقل بین المللی تا کنون با بسیاری از شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی افتخار همکاری داشته است که نام تعدادی از شرکتها و کارخانجات مرتبط به خودرو به استحضار میرسد:

شرکت مگاموتور
شرکت محورسازان ایران خودرو
شرکت مالیبل سایپا
شرکت گذرگاه امن آسیا
شرکت فراصنعت شمال
شرکت نوتاش صنعت آرین
شرکت سایپا آذین
شرکت پیستونه ایران