ارسال پیام برای فیلم های آموزشی اتوماسیون رایگان

فیلم های آموزشی اتوماسیون رایگان

بازدید:١٨۴ | ا

با پیشرفت تکنولوژی کمبود های زیادی در رابطه با آموزش های قطعات صنعتی مثل PLC ، HMI ، درایو ها و… احساس می شد، ما تصمیم گرفتیم که سایتی راه اندازی کرده و آموزشی هایی را در رابطه با این تجهزات بصورت رایگان ارائه نماییم. همچنین نرم افزار های اتوماسیون صنعتی در این سایت بصورت رایگان ارائه می شود. مطالب و فیلم های این سایت برای استاید، مهندسین و دانشجویان مفید خواهد بود.

https://video.barghkade.org/