ارسال پیام برای فتومترلاویباند-فتومترLOVIBOND MD200

فتومترلاویباند-فتومترLOVIBOND MD200

بازدید:١۵۶ | ا

فتومتر یکی از دستگاههایی است که دارای کاربرد بسیارزیادی در آزمایشگاههای آب و فاضلاب می باشد کمپانی LOVIBONDیکی ازکمپانیهای معتبرآلمانی می باشد که هم در زمینه تولید قرصهایDPD LOVIBONDدی پی دی لاوی باند,پی اچ لاوی باندPH LOVIBOND,هم کیت های اندازه گیری کلر و پی اچ می باشد
یکی از این دستگاههای فتومتری دستگاه فتومتر LOVIBONDمدلMD200 می باشد
که دارای خصوصیات زیرمی باشد:
فتومترMD200 دارای این قابلیت است که نتایج بسیاردقیق و تکرارپذیری را بذست می آورد زمان اندازه گیری بین 3 تا 9ثانیه یعنی زیر یک دقیقه می باشد
دارای قابلیت اندازه گیری 1 تا 6 پارامتر اصلی آب
دارای قابلیت ضدآب حتی محفظه باطری و سل نیزضدآب می باشد
دارای قابلیت AUTO OFF
دارای قابلیت ذخیره سازی روش تا 16 روش آخر و پس ازروشن دستگاه آخرین روش مورداستفاده را نشان می دهد
دارای نور زمینهBacklight جهت قرائت بهتردر محیطهای تاریک
دارای فن آوری میکروپروسسوری پرتابل و بسیار جمع و جور
دارای حافظه-تاریخ-ساعت برای ثبت نتایج قابلیت تنظیم صفرOTZ
دارای مدلهای 1-2-3-5-6 پارامتری
این دستگاه در استخرها-فاضلابها و تصفیه خانه و ... کاربرد زیادی دارد
فتومتر پرتابل لای باند مدل ام دی 200
قیمت فتومترmd200 LOVIBOND MD200
قیمت MD200
فروش فتومترLOVIBOND
فروش فتومترLOVIBOND LOVIBOND

1 / 1
فتومترلاویباند-فتومترLOVIBOND MD200