ارسال پیام برای سپتیک تانک

سپتیک تانک

بازدید:٢١٣ | ا

یک سیستم سپتیک تانک از دو قسمت عمده تحت عنوان مخزن سپتیک و یک محدوده زهکشی تشکیل شده است. این سپتیک تانک یک جعبه نگه دارنده آب است که معمولا از پلی اتیلن ساخته می شود و در ابتدا و انتهای آن یک ورودی و خروجی قرار داده شده است. جریان های فاضلاب ناشی از منازل ساختمانی به کمک لوله فاضلاب به این مخازن ریخته می شود.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سپتیک تانک به سایت مراجعه کنید.
https://naabzist.com/index.php?cat=10

https://naabzist.com/index.php?cat=