گلدان بتنی (پلنتربلوک کاراب)

بازدید:٢٧۶ | ا

گلدان بتنی (فلاورباکس)
پلنتربلاک بتنی مسلح جهت دیواره سبز عمودی با سیستم کف یک پارچه (مقاومت بالا) و سیستم زهکشی از کف .مناسب جهت پایدارسازی ترانشه های خاکی
قابلیت نصب آبیاری قطره ای ثقلی.تنها گلدانی یکپارچه بدون درز بتن (مقاوم نسبت به یخ زدگی)


مهندس امید احمدی 09124546703
pkarab@gmail.com

گلدان بتنی (پلنتربلوک کاراب)
http://www.geokarab.com/