ارسال پیام برای گلدان بتنی (پلنتربلوک کاراب)

گلدان بتنی (پلنتربلوک کاراب)

بازدید:٣۴٨ | ا

گلدان بتنی (فلاورباکس)
پلنتربلاک بتنی مسلح جهت دیواره سبز عمودی با سیستم کف یک پارچه (مقاومت بالا) و سیستم زهکشی از کف .مناسب جهت پایدارسازی ترانشه های خاکی
قابلیت نصب آبیاری قطره ای ثقلی.تنها گلدانی یکپارچه بدون درز بتن (مقاوم نسبت به یخ زدگی)


مهندس امید احمدی 09124546703
pkarab@gmail.com

1 / 1
گلدان بتنی (پلنتربلوک کاراب)
http://www.geokarab.com/