ارسال پیام برای لوازم آزمایشگاهی کارخانه تولید عسل-لقمان پژوهش

لوازم آزمایشگاهی کارخانه تولید عسل-لقمان پژوهش

بازدید:٣٣۵ | ا

لقمان پژوهش بهینه
تجهیز کامل آزمایشگاه کارخانه عسل-مربا وشیرینی
-کوره الکتریکی دیجیتالی
-رطوبت سنج عسل
-اتوکلاو25لیتری
-انکوباتور55لیتری
-بورت اتوماتیک
-میکسر میکانیکال
-هدایت سنج دیجیتال
-هود آزمایشگاهی استاندارد
-PHمتر مخصوص عسل
–هدایت سنج دیجیتال
-ترازوی دیجیتال حرفه ای
-بنماری جوش دیجیتال
آسیاب مکانیکال عسل
-ویسکومتر عسل
-کوره الکتریکی هوشمند
-دسیکاتور وماده جاذب
-اسپکتروفومتر دیجیتال
-مواد شیمیایی نظیر هیدروکسی متیل فورفورال
-تجهیز کامل آزمایشگاه غذایی با نازلترین قیمت
وبهترین کیفیت با نظارت کارشناس ارشد آزمایشگاه بیولوژی
09120716023
09126114786

1 / 1
لوازم آزمایشگاهی کارخانه تولید عسل-لقمان پژوهش