تولید دانش داخلی راه حل حمایت از کالای داخلی

ارسال در اخبار و اطلاعیه ها با زنده رود
ا

تولید دانش داخلی راه حل حمایت از کالای داخلی

تولید دانش داخلی راه حل حمایت از کالای داخلی

پیام تئوری نظام هدفمند در پانزدهمين نمايشگاه قرآن و عترت:

جهت حفظ امنیت ،ارتقاء و توسعه منافع ملی و زمینه ساز ارتباط سایر ملت ها برای بهره مندی از این دانش است و خود به خود نیروی محرکه ای برای حفظ صنعت تجارت داخلی و بین الملل در روابط بین الملل حاصل می شود.

سیدحسام سیدحسینی قهه

تولید دانش داخلی راه حل حمایت از کالای داخلی
 • با زنده رود
 • تلفن ثابت: ٠٣١٣۵٢٣١۵١١ تماس
 • فکس:
 • موبایل: ٠٩٣۵٢٣٩٣٣۶٨ تماس
 • وبسایت: bazendehroud.com
 • ایمیل: info@bazendehroud.com
 • کشور: ایران
 • استان: اصفهان
 • شهر: اصفهان
 • آدرس: خیابان جی، خیابان شهدای ابر، کوی شهید احمد کیانی،پلاک2، منزل پدری
 • صفحه اختصاصی با زنده رود   sanat.ir/bazendehroud
 • ثبت پیام یا سفارش