ارسال پیام برای ریجنت ست نیتروژن آمونیاک - هک - Hach - Nitrogen-Ammonia Reagent Set, Salicy

ریجنت ست نیتروژن آمونیاک - هک - Hach - Nitrogen-Ammonia Reagent Set, Salicy

بازدید:٢ | ا

جهت اندازه گیری نیتروژن آمونیاک با روش سالسیلات
Nitrogen-Ammonia Reagent Set, Salicylate Method, 10 mL
For determination of Ammonia Nitrogen by the Salicylate Method. Hach Method 8155.
Range: 0.01 - 0.50 mg/L NH3-N Sample Size: 10 mL.
Set contains: Ammonia Cyanurate Reagent Powder Pillows and Ammonia Salicylate Powder Pillows for 100 tests.

کلمات کلیدی:
ریجنت ست، هک، اندازه گیری، نیتروژن آمونیاک، روش سالسیلات، تجهیز طب نوین، شیراز، Salicylate Method، determination، Nitrogen-Ammonia، Reagent Set، Tajhizlab.ir

1 / 1
ریجنت ست نیتروژن آمونیاک - هک - Hach - Nitrogen-Ammonia Reagent Set, Salicy