ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی تنباکو ، دستگاه بسته بندی توتون

دستگاه بسته بندی تنباکو ، دستگاه بسته بندی توتون

بازدید:٧۶۴ | ا

این دستگاه جهت بسته بندی انواع تنباکو ، توتون و تنباکو میوه ای قابل استفاده می باشد.قبل از نبودن تکنولوژی دستگاه بسته بندی تنباکو به صورت اتوماتیک ، این محصول توسط پرکن های دستی پر می شد و با یک سلفون به دور آن در انتهای ماشین های بسته بندی افقی تنباکو که با سیستم انگشتی بود قرار می گرفت و بسته بندی می شد این عمل وقت و وقفه در تولید تنباکو و توتون داشت سپس ماشین سازی مسائلی اصفهان با گروه خود تصمیم به بسته بندی تنباکو و توتون به صورت اتوماتیک گرفت و این ماشین را با بهترین کیفیت تولید نموده است.

1 / 1
دستگاه بسته بندی تنباکو ، دستگاه بسته بندی توتون
http://www.masaelimachine.com