ارسال پیام برای ph متر مدل EC-25-PH کمپانی PHOENIX آلمان

ph متر مدل EC-25-PH کمپانی PHOENIX آلمان

بازدید:١٣١ | ا

چکر ph متر مدل EC-25-PH کمپانی PHOENIX h آلمان

شرکت کالا خدمات هونام با بهره گیری از دانش به روز و پیشرفته دنیا، انواع دستگاه ها و
تجهیزات و استانداردهای کمپانی Phoenix فونیکس آلمان موردنیاز آزمایشگاهی را ارائه نموده است.

ست دستگاه شامل:
متر pH پرتابل ضد آب، 1 عدد
الکترود ph مدل 201T
محلول بافرهای PH4،PH7و محلول نگهداری
بطری خالی
مخصوص آب، دستمال، کابلUSB
1عدد بشر نمونه گیری
گیری، 1 عدد پیچ گوشتی،
کیف حمل

محدوده اندازه گیری:16-2
دقت اندازه گیری:0.1-0.01

شرکت کالا خدمات هونام ارائه دهنده مواد و تجهیزات آزمایشگاهی

1 / 1
 ph متر مدل EC-25-PH کمپانی PHOENIX  آلمان
WWW.HOONAMKALA.COM