تعمیرمحصولات کمپانی آیکا ika آلمان

بازدید:۴٢٢ | ا

شرکت مرکز تحقیقات پیشرفته با سالها تجربه در زمینه واردات و فروش محصولات شرکت آیکا ika سابقه ای طولانی در زمینه تعمیرات وتامین قطعات محصولات شرکت آیکاika داشته و آمادگی خود را جهت ارائه اطلاعات فنی وراهنمایی و تعمیر محصولات آیکا ika را اعلام می دارد.
محصولات کمپانی آیکا که توسط این مجموعه تعمیر می گردند به شرح زیر می باشد:

تعمیر هات پلیت مگنت های آیکا بشرح ذیل:

-تعمیرهات پلیت مگنت RH basic 2-IKA

تعمیرهات پلیت مگنت HS7 -IKA

تعمیرهات پلیت مگنت آِیکاHS4

تعمیرهات پلیت مگنت IKA- hs-10

تعمیرهات پلیت مگنت RCT basicآیکا

تعمیرهات پلیت مگنت RET basic آیکا

تعمیرهات پلیت مگنت HS 10 digital آیکا

تعمیرهات پلیت مگنت HS 7 digital آِیکا

تعمیرهات پلیت مگنت HS 4 digital آیکا

تعمیرهات پلیت مگنت Rh basic آیکا

تعمیرهات پلیت مگنت Rh digital آیکا

تعمیرهات پلیت مگنت HS 7 control آیکا

تعمیر انواع هموژنایزرهای آیکا به شرح ذیل:
تعمیرهموژنایزر T18 basic آیکا

تعمیرهموژنایزر T25 digital آیکا

تعمیرهموژنایزر T25 clean آِیکا

تعمیرهموژنایزرT50 digital آیکا

تعمیرهموژنایزر T10 basic ایکا

تعمیر انواع روتاری اواپراتور آیکا:
تعمیرروتاری اواپراتور RV 10 digital ایکا

تعمیرروتاری اواپراتور IKA -RV 8 v

تعمیرروتاری اواپراتور RV 3 flex -IKA

تعمیرروتاری اواپراتور Rv 10 auto_IKA

تعمیرانواع همزن مکانیکی آیکا IKA
تعمیرهمزن مکانیکی RW 20 آِیکا آلمان

تعمیرهمزن مکانیکی RW 20 digital آیکا

تعمیرهمزن مکانیکیRW28 digital آِیکا

تعمیرهمزن مکانیکی RW 28 آیکا

تعمیرهمزن مکانیکی RW 47 آِکا

تعمیرهمزن مکانیکی eurostar 100 control -IKA

تعمیرهمزن مکانیکی EUROSTAR 200digital-IKA

تعمیرهمزن مکانیکی EUROSTAR 200 control

تعمیرهمزن مکانیکی EUROSTAR 400 digital

تعمیرهمزن مکانیکی EUROSTAR 40 digital

تعمیرهمزن مکانیکی EUROSTAR 60 digital

تعمیرهمزن مکانیکی MICROSTAR 30 control

تعمیرهمزن مکانیکی MINISTAR 20 digital

تعمیرهمزن مکانیکی MICROSTAR 7.5 digital

تعمیرهمزن مکانیکی MICROSTAR 15 digital

تعمیرهمزن مکانیکیMICROSTAR 15 control

تعمیر انواع شیکر آیکا:
تعمیرشیکر HS 260 CONTROL-IKA

تعمیرشیکر HS 260 basic

تعمیرشیکر HS 501

تعمیرشیکر KS 501

تعمیرشیکر KS 130 control

تعمیرشیکر KS 260 basic

تعمیرشیکر KS 130 basic

تعمیرشیکرلوله آیکا VORTEX 3

تعمیرشیکر لوله آیکاVORTEX 2

تعمیرشیکر VXR basic آِیکا

تعمیرشیکر لوله آیکا MS 3 basic

تعمیرشیکر لوله آیکا MS3 digital

تعمیرشیکر لوله آیکا MS3 control

تعمیرشیکر انکوباتور آیکا KS4000 i

تعمیرشیکر انکوباتور آیکا KS3000 i

تعمیرات انواع آون آیکا IKA:
تعمیر آون آِیکا 125control

تعمیر آون آِیکا 125basic

تعمیر درای بلاک هیتر آیکا 2

درضمن محصولات مشابه از دیگر کمپانی های نیز تعمیر میگردند.
در صورت نیاز به مشاوره قبل ازتعمیرات یا نیازبه تعمیر محصولات کمپانی آیکا آلمان IKA

با شماره های زیرتماس حاصل فرمایید.

09122436094

021-88826626

تعمیرمحصولات کمپانی آیکا ika آلمان