ارسال پیام برای فلومتر جرمی میکرو موشن

فلومتر جرمی میکرو موشن

بازدید:٣٨۴ | ا

*** فنی مهندسی اینسترو کنترل ***
دقت فلو مایعات: حداکثر %0.4± نرخ دبی عبوری
دقت فلو گازها: حداکثر %0.75± نرخ دبی عبوری
دقت چگالی: حداکثر 0.003± g/cm3
سایز های فلومتر: "2(DN6)1/4"- (DN15)1/2"- (DN25)1" - (DN50)
رنج فشار سیال: 100 بار نسبی
رنج دمای سیال: -100 تا 150 درجه سلسیوس
خروجی های الکتریکی: میلی آمپر،فرکانس،هارت،مدباس،پرفینت،فوندیشن فیلدباس،اترنت IP
نسبت ماکزیمم به مینیمم فلو(Turn Down): نسبت 20:1

https://www.instrucontrol.ir/produc