ارسال پیام برای درب اتوماتیک اسلایدینگ

درب اتوماتیک اسلایدینگ

بازدید:١٩ | ا

درب اتوماتیک اسلایدینگ دو لنگه با یک لنگه ثابت و یک لنگه متحرک ، یکی از چندین درب اتوماتیک شیشه ای نصب شده در آزمایشگاه مهدیه اصفهان توسط گروه حفاظتی سپاس