بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل 24 تا 27 مرداد 97

بازدید:٣٢ | ا

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل
تاریخ: 24 تا 27 مرداد
مجری: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)
شماره تماس: 02188067747
وب سایت: www.hofex-medex.com
مدیرناظر: آقای رضوی

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل 24 تا 27 مرداد 97