بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی هافکس مبلمان منزل تهران 24 تا 27 مرد

بازدید:۴١ | ا

نمایشگاه بین المللی هافکس مبلمان منزل تهران 97 بیست و هفتمین دوره
برگزار کننده : شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا ( فیپکو)
تاریخ نمایشگاه : 24 لغایت 27 مرداد ماه
محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران
وب سایت : persiafipco.com

بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی هافکس مبلمان منزل تهران 24 تا 27 مرد