نمایشگاه بین المللی معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته مشهد 25 لغایت 28 مرداد

بازدید:۴۶ | ا

نمایشگاه بین المللی معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته مشهد 97
تاریخ برگزاری : 97/05/25 لغایت 97/05/28
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
برگزار کننده : شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا
زمان بازدید: 16 الی 22

نمایشگاه بین المللی معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته مشهد 25 لغایت 28 مرداد