دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد

بازدید:۴۴ | ا

دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد 97
تاریخ برگزاری : 3 الی 6 شهریور
محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی مشهد
برگزار کننده : شرکت برساز رویداد پارس

دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد