هفدهمين نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته 15 الی 18 شهریور 97

بازدید:۶٩ | ا

هفدهمين نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته
تاریخ برگزاری : پانزدهم شهريور الی هجدهم شهريور
محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی تهران
شرکت برگزار کننده : میلاد مبتکر شرق

هفدهمين نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته 15 الی 18 شهریور 97