نمایشگاه دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته اردبیل 97 پانزدهمین دوره

بازدید:۵۴ | ا

نمایشگاه دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته اردبیل 97 پانزدهمین دوره
تاریخ برگزاری : 6 الی 9 شهریور
برگزار کننده : شرکت آرتا نمانگر اردبیل
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اردبیل

نمایشگاه دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته اردبیل 97 پانزدهمین دوره