ارسال پیام برای لیفتراک ۳تن برقی

لیفتراک ۳تن برقی

بازدید:٢٢ | ا

لیفتراک ۳تن برقی با توان موتور و باتری بسیار قوی مناسب برای فضاهائی است که نباید در آن ها هیچ گونه آلودگی و احتراقی صورت گیرد.

با قابلیت افزایش امکانات جانبی دستگاه از جمله انواع الحاقیه، تجهیزات ایمنی اضافه، تجهیزات مورد نیاز جهت بکار گیری دستگاه
در شرایط خاص و موتور هیدرولیک: یک موتور از نوع AC

همچنین آسایش بیشتر راننده

موتور حرکت: دو موتور از نوع AC

نوع ترمز: مکانیکی/ الکتریکی

باتری: ۸۰ ولت ۳۶۰ الی۵۶۰ آمپر

نوع کنترل: اینورتور/ میکروپروسسور

1 / 1
لیفتراک ۳تن برقی
https://lift-iran.ir/service/%d9%84