نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی و راهداری، معدنی و ساختمانی اصفهان97

بازدید:۵٣ | ا

یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی و راهداری، معدنی و ساختمانی اصفهان 97
تاریخ برگزاری : 3 الی 6 مهر ماه
محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی اصفهان
وب سایت : isfahanroadconst.ir

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی و راهداری، معدنی و ساختمانی اصفهان97