نمایشگاه خودرو، موتور سیکلت، نیروی محرکه، قطعات و تجهیزات وابسته سنندج 97

بازدید:٣۵ | ا

ششمین دوره نمایشگاه خودرو، موتور سیکلت، نیروی محرکه، قطعات و تجهیزات وابسته سنندج 97
تاریخ برگزاری : 3 الی 6 مهر ماه
برگزار کننده : شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی کردستان


نمایشگاه خودرو، موتور سیکلت، نیروی محرکه، قطعات و تجهیزات وابسته سنندج 97