نمایشگاه گردشگری، بوم گردی، هتلداری و تجهیزات وابسته کرمان 97

بازدید:٣۶ | ا

نمایشگاه گردشگری، بوم گردی، هتلداری و تجهیزات وابسته کرمان 97
تاریخ برگزاری : 10 الی 13 مهر ماه
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی کرمان
وب سایت : kermanfair.com

نمایشگاه گردشگری، بوم گردی، هتلداری و تجهیزات وابسته کرمان 97