ارسال پیام برای نمایشگاه مبلمان شهری و تجهیزات پارکی و توانمندی های شهرداری اهواز 97

نمایشگاه مبلمان شهری و تجهیزات پارکی و توانمندی های شهرداری اهواز 97

بازدید:٣٧ | ا

نمایشگاه مبلمان شهری و تجهیزات پارکی و توانمندی های شهرداری اهواز 97
تاریخ برگزاری : 11 الی 14 مهر ماه
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی خوزستان

1 / 1
نمایشگاه مبلمان شهری و تجهیزات پارکی و توانمندی های شهرداری اهواز 97


ثبت آگهی فوری ثبت کسب و کار