ارسال پیام برای نمایشگاه بین المللی تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی شیراز 97 سیزدهمین دور

نمایشگاه بین المللی تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی شیراز 97 سیزدهمین دور

بازدید:٣٨ | ا

نمایشگاه بین المللی تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی شیراز 97 سیزدهمین دوره
تاریخ برگزاری : 15 الی 18 مهر ماه
زمان بازدید : 16 الی 21
برگزار کننده : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی شیراز

1 / 1
نمایشگاه بین المللی تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی شیراز 97 سیزدهمین دور