ارسال پیام برای بشکه تخلیه کن ایرانی برقی

بشکه تخلیه کن ایرانی برقی

بازدید:٩٧ | ا


بشکه تخلیه کن ایرانی برقی کاملا ایرانی تنها مدل بشکه حمل کن که برای بار گیری
و تخلیه بشکه از پشت ماشین هم از آن میشود استفاده نمود

بشکه تخلیه کن ایرانی برقی

این دستگاه قابلیت گذاشتن سه بشکه به روی همدیگر را دارد

این مدل دستگاه قابلیت گرفتن بشکه از کمر و چرخاندن آن تا ۳۶۰ درجه را دارد

1 / 1
بشکه تخلیه کن ایرانی برقی
https://lift-iran.ir/service/%d8%a8