نهمین دوره نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک های شهری مشهد 11 الی 14 مهر ماه 97

بازدید:۵٣ | ا

نهمین دوره نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک های شهری مشهد 97
تاریخ برگزاری : 11 الی 14 مهر ماه
برگزار کننده : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان رضوی
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد

نهمین دوره نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک های شهری مشهد 11 الی 14 مهر ماه 97